x

Tüm Ürünlerde Ücretsiz Kargo!

7 Yıl Garanti ✔️

Daima En Kalitelisi, En Hesaplısı

Peşin Fiyatına 6 Taksit!

Üye girişi
Sepetim

BSCI

Sosyal Uygunluk Politikası:

Bu politika ile Adore Mobilya A.Ş. sosyal sorumluluk ilkelerimizi buna bağlı yaptırımların, çalışanlarımız için önemini ve önceliğini vurgular.

Adore Mobilya A.Ş. sahip olduğu tevazu, insana saygı ve halka yakınlığı öz değerlerinin bir parçası olarak tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi yönetim anlayışının temel ve değişmez unsurlarından biri olarak kabul eder. Bu çerçevede şirketimizdeki  faaliyetlerde görev alan tüm süreçlerde görev alan yönetici ve çalışanların ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini sorumluluk anlayışı içinde olmaları ve toplumu geliştirmeyi öncelikli olarak düşünmelerini bekleriz. Sosyal sorumluluk anlayışımız  aileyi, toplumu ve çevreyi de her daim göz önünde bulundurur, yaptığımız iş ile sınırlandıramaz.

Çalışanlarımız görev tanımına uygun bir şekilde, gerektiği zaman fazla mesai yapabileceğini ve iş sözleşmesine aykırı bir şekilde hareket etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

Şirket yönetimince ihtiyaç duyulan açık pozisyonlar yasalara uygun ve belirli kurallar çerçevesinde belirlenerek istihdam edilir. Çalışanlar arasında kesinlikle dil, din, ırk, mezhep renk, etnik köken, medeni durum, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, yaş, hamilelik ve engellilik ayrımına göre değil, işi yapabilme becerilerini esas alarak istihdam etmeyi ve ayrımcılık yapmamayı taahhüt eder.

Şirket içerisinde yabancı uyruklu çalışanların, İş sözleşmeleri ayrıca kendi dillerinde düzenlenir. İşe girişte ve/veya gerekli durumlarda kişinin kendisine ait diploma, vs… orijinal evraklar kendisinden alınamaz. Noter tasdikli kopyaları alınır. Şirket tarafından yabancı çalışanların çalışma konusundaki yasal hakları korunur.

Şirket kaçak işçi çalıştıramaz.

Çalışanın işi bırakması durumunda herhangi bir güvenlik sebebi dışında şirket buna engel olamaz veya erteleyemez.

İşyerimiz, geçerli yasa ve düzenlemelerin asgari yaş hükümlerine bağlı kalır. İşyerimiz, tehlike içinde çalışma gerektiren pozisyonda 18 yaşın altındaki kişilerin çalışmasını yasaklar. İşyerimizin çocuk işgücüne ilişkin yasağı, İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile diğer yasal mevzuatlara ve Uluslararası Çalışma Örgütü standartlarına uygundur.

Çalışma saatlerinin belirlenmesinde yürürlükteki kanun ve yükümlülüklere uymayı, fazla mesaide gönüllülük esasına uymayı, yapılması durumunda Kanunlarca ve müşteri standartlarında belirtilen haftalık ve yıllık fazla mesai limitlerine uymayı, yapılan fazla mesainin ücretinin Kanunlarca belirtilen zamlı ücretten hesaplanarak ödemeyi taahhüt ederiz. Dinlenme Günleri ve Tatiller Çalışanlar yasal hakları çerçevesinde dinlenme ve tatil günlerinden yoksun bırakılamazlar. Haftada altı gün çalışan personele bir gün hafta tatili verilir. Verimli çalışma prensibiyle birlikte, çalışma saatlerinin belirlenmesinde, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere, fazla mesaide gönüllülük esasına uyar.

Şirketimiz, güvenli ve sağlıklı bir işyeri ortamının oluşturulmasını ve korunmasını sağlar. Çalışanların kaza, yaralanma ve sağlığı tehdit eden her türlü faktöre maruz kalma riskini minimuma indirerek, çalışanlarına güvenli, sağlıklı ve verimli çalışabilecekleri bir iş ortamını oluşturarak sürekliliğini sağlamayı amaçlar. İşçilerin, alt yüklenici çalışanlarının, ziyaretçilerin, müşterilerin ve işyerindeki herhangi bir kişinin sağlığına ve güvenliğine etki eden faktörleri ve koşulları incelenerek gerekli tedbirler almayı taahhüt eder.

Her çalışanın dilek ve şikâyetlerini iletebileceği alternatif metotları oluşturmayı, zamanında ve etkin olarak değerlendirme ve geri bildirim yaparak uygun çalışma ortamını tesis etmeyi, çalışanın dilek ve şikâyet bildirimine karşılık kendisine misilleme yapılmayacağını taahhüt eder.

Şirket tarafından disiplinli çalışmayı sağlayabilmek amacıyla İnsan Kaynakları Müdürü yönetiminde, disiplin kurulu tarafından belirlenen kurallar uygulanır.  Disiplinli çalışmayı sağlayabilmek amacıyla bu kurulu tarafından belirlenen disiplin kuralları uygulanır.

Bu politika belgesinde yer alan tüm ilkeler gerekli düzenlemeler ile uygulamaya aktarılır ve uygulamaların düzeyi ilgili birimlerce denetlenir. Şirket Yönetimi, Bu  birimlerin sosyal sorumluluk uygulamalarında göstereceği başarıyı, şirket performansının değerlenmesinde önemli bir kriter olarak dikkate alınır. Adore Mobilya A.Ş olarak gerçekleştirdiğimiz kurumsal sosyal sorumluluk aktivitelerini web sitemiz aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılır.

Bu politika ile Adore Mobilya A.Ş.’ nin, daha iyi bir dünya ve gelecek için üzerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğinin açık bir taahhüdünü, tüm çalışanlarımızla paylaşmak üzere hazırlanmıştır.

Adore Mobilya A.Ş.  ’’BSCI’’ standardını uygulamayı geliştirmeyi taahhüt eder.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.